Zavedenie predaja zálohovaných PET fliaš a plechoviek

Zavedenie zálohového systému začína od  1. 1. 2022. Odvtedy sa budú plastové PET fľaše  plechovky samostatne účtovať. Cena zálohy bude pre PET fľaše aj plechovky jednotná 0,15 centov. Zálohovanie sa bude týkať všetkých nápojových obalov obsahujúcich viac ako 80% vody, ktoré sú balené v plastových fľašiach alebo plechovkách) s objemom 0,1 až 3 litre. 

 

Pri obaloch, ktoré je možné vrátiť, nie je žiadne časové obmedzenie. Vracať sa môžu len fľaše označené symbolom zálohovania (Z v recyklačných šípkach) a  textom zálohované na odberné miesto nestlačené, spolu s vrchnákom. Teda PET fľaše a plechovky, za ktoré už bola zaplatená záloha. Je potrebné dbať, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód.

 

Ak plastová fľaša/plechovka ešte nie je označená symbolom zálohovania, treba ju dať do žltej nádoby na triedený zber.

 

 
 
 

 

V spoločnosti Fecske s.r.o. nebude zriadené odberné miesto takýchto fliaš. Zálohované fľaše a plechovky bude možné vrátiť napr. v predajniach s plochou väčšou ako 300 m² alebo do iných zriadených odberných miest. Počas prechodného obdobia v prvých mesiacoch roku 2022 bude spoločnosť Fecske s.r.o. dopredávať nezálohované fľaše a postupne zavádzať predaj zálohovaných fliaš.